top of page

SEAT Autosalón, Voorschoten

Náš návrh modulárneho konceptu je jeden z prvých príkladov novej vlny autosalónov, ktorú predstavuje predovšetkým živá flexibilita, rýchlosť výstavby a nízka nákladovosť. Budova pozostáva zo 4 oceľových modulov vyrobených na Slovensku za 3 mesiace, odvezené do Holandska a zmontované na mieste za jeden deň vrátane odovzdania stavby klientovi.

Autosalón je moderný, má čistý vzhľad, ktorý je praktický aj inšpiratívny.

Budova ponúka jedinečný a príjemný zážitok vhodný pre každého návštevníka s možnosťou zmeny funkcie a lokality kedykoľvek.

Klient: Pon's Automobielhandel. Holandsko

bottom of page