top of page

Nájomné byty v Bratislave

Koncept nájomných bytových domov v Bratislave bola súťažným návrhom pre mesto. Modulárny koncept oceľovej konštrukcie bol navrhnutý hlavne ako nákladovo efektívne a rýchlo postaviteľné riešenie s technológiami a materiálmi požiadaviek blízkej budúcnosti. Budova je navrhnutá v pasívnom štandarde so všetkými funkciami pre tento druh úrovne. Jeden byt je jeden modul, vyrobený v dielni dodávateľa a zmontovaný na mieste.

bottom of page